Copyright

Intellectuele eigendom en copyright

De website www.natuurinbeeld.be, en alle onderliggende websites, is volledig auteursrechtelijk beschermd, waarbij de gebruiker erkent dat de op de site verstrekte gegevens (opmaak, technische onderbouw, teksten, grafische elementen, fotomateriaal, ... en overige gegevens) eigendom zijn en blijven van natuurinbeeld.be. Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm ook, tenzij daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring van natuurinbeeld.be werd ontvangen. Het is ook verboden deze gegevens elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser is toegestaan. Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechterlijk of burgerrechtelijk worden vervolgd. Wenst u toelating voor het gebruik foto- of ander materiaal op deze website dan kan u met ons contact opnemen via het contactformulier op deze website of via email op het adres info@natuurinbeeld.be